Se her på siden med det samme hvonår den næste kontanthjælp kommer i 2016

Hvis du ikke kan forsørge dig selv under jobsøgningen, skal du prøve at undersøge, om du opfylder betingelserne for at få kontanthjælp. Dagpenge er for de fleste en mere foretrukken form for hjælp, da satsen typisk er højere end ved kontanthjælp. Men der er nogle meget specifikke regelsæt, der skal følges for at kunne få dagpenge, og det er ikke alle der kan opfylde disse betingelser. Heldigvis tilbydes kontanthjælp på ungesats for unge under 30 år med en uddannelse. Hvis du ikke har en uddannelse, skal du i stedet søge om uddannelseshjælp. Der findes også kontanthjælp for dem, der er 30 år og over.

Du kan søge om at få kontanthjælp på ungesats, hvis du er blevet arbejdsløs eller er blevet syg, så du ikke kan forsørge dig selv. Du kan kun søge om kontanthjælp, hvis du ikke er berettiget til dagpenge. Kommunen skal nu kigge på, om du er klar til at komme i arbejde. Hvis du er jobparat, mellem 25 og 29 år gammel, ikke bor hjemme mere og har en uddannelse, får du en ungesats på 6.992 kr. (2015) om måneden. Hvis du nu har helbredsmæssige- eller sociale problemer bliver du i stedet betraget som aktivitetsparat. Du får så udover kontanthjælp mulighed for et kontanttillæg i de uger, hvor du aktivt deltager i et tilbud.

Kontanthjælp er en meget dansk ting

Når du er jobparat skal du søge efter job intensivt. Dvs. at søgningen skal være bred og realistisk, og du skal huske at dokumentere jobsøgningen. Hvis du efter tre måneder på kontanthjælp stadig ikke har fundet et job, skal du begynde at arbejde for at beholde din kontanthjælp. Det kan f.eks gøres ved en såkaldt nytteindsats på et plejehjem, et hospital eller en uddannelsesinstitution, hvor du hjælper til hist og her.

Hvis du er kommet i kategorien som aktivitetsparat, får du en sagsbehandler og en såkaldt indsats, der har til mål at få dig tættere på et arbejde. Du vil få masser af hjælp til at komme i gang og vil absolut ikke blive ladt alene. Sagsbehandleren vil sørge for, at du udvikler dig imod et arbejde, og der vil løbende blive fulgt op på den hjælp, du får.

Mere viden om omkring hvornår udbetales kontanthjælp?

Kontanthjælp for 30+ gruppen følger de samme principper med jobparat og aktivitetsparat. Den månedlige sats er dog lidt større her, da du kan få 10.849 kr. (2015) i kontanthjælp om måneden.

Du skal huske at kontanthjælp kun er en mellemlandingsbase for dig. Du vil  hurtigt blive sat i arbejde på en arbejdsplads, der er udvalgt af kommunen. Der skal også bruges meget tid på at tilfredsstille betingelserne, der er sat op omkring jobsøgningen, bl.a. med dokumentation af ansøgningerne du sender afsted. Du får det bedste ud af kontanthjælp ved, at du finder dig et job indenfor de tre måneder. Så undgår du at blive sat i arbejde af kommunen, men du kan nu forsørge dig selv i ventetiden. Brug opsvinget.dk til hurtigere at komme ud på arbejdsmarkedet igen, da det altid bugner med spændende elevpladser.

Alle de info du skal bruge angående de månedlige kontanthjælp udbetaling er samlet her på siden. Så søger du viden vedrørende hvornår udbetales kontanthjælp er det her du finder det og en masse andre brugbare oplysninger. Kig side igennem for her er alt det du skal vide omhandlende kontanthjælp udbetaling. Vi opdatere hver uge, så alle datoerne er korrekte og nyeste oplysninger og ændringer tilføjes.

 • Januar – fredag den 29. januar 2016
 • Februar – mandag den 29. februar 2016
 • Marts – torsdag den 31. marts 2016
 • April – fredag den 29. april 2016
 • Maj – tirsdag den 31. maj 2016
 • Juni – torsdag den 30. juni 2016
 • Juli – fredag 29. juli 2016
 • August – onsdag den 31. august 2016
 • September – fredag den 30. september 2016
 • Oktober – mandag den 31. oktober 2016
 • November – onsdag den 30. november 2016
 • December – fredag den 30. december 2016

No widget added yet.

Comments are closed.